Cukiernik

Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie cukiernik  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • dobierania surowców do produkcji określonego wyrobu cukierniczego,
  • sporządzania półproduktów cukierniczych,
  • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
  • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Cukiernik znajdzie zatrudnienie:

  • w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze, wyroby karmelowe,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

cuk1

cuk2

 

 

image_pdfimage_print