Oferta kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  TECHNIKUM   ↔   SZKOŁA  BRANŻOWA I STOPNIA     LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 

W roku szkolnym 2020/2021 kształcenie odbywać się będzie w następujących kierunkach:

 TECHNIKUM (  5 lat ):

Proponujemy kształcenie w zawodach:

    1_technik budownictwa     3_technik geodeta

4_technik architektury krajobrazuObraz1

 Technik

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 tech drogowy

Technik budowy dróg                                                               Technik informatyk


Liceum Ogólnokształcące (4 lata )

– profil informatyczny

 


 Szkoła Branżowa I Stopnia (3 lata nauki)

Zobacz film o kształceniu zawodowym.

Proponujemy kształcenie w zawodach:

   6_ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie    5_murarz tynkarz   

Dla tych zawodów szkoła zapewnia praktykę w warsztatach szkolnych.

Ponadto- klasa wielozawodowa — kandydat wybiera sam zawód np.

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • kucharz
 • piekarz
 • fryzjer
 • cukiernik
 • stolarz
 • elektryk
 • lub inny

            10_fryzjer     9_mechanik pojazdów samochodowych         13_cukiernik       12_kucharz      15_stolarz       11_piekarz        14_sprzedawca

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w wybranym przez siebie zawodzie; np. blacharz, blacharz samochodowy, cieśla, stolarz, elektromechanik, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, kowal, krawiec, kucharz, lakiernik, piekarz, ślusarz lub każdy inny wybrany zawód przez ucznia. 

Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie kursów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie zdobywają w naszej szkole.

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę .  Informację o wolnych miejscach pracy  u pracodawców można uzyskać w Cechu Rzemiosł Różnych w Brzozowie ul. Schodowa 1 tel. 13 43 418 15  Z tego tytułu przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak:Wynagrodzenia za pracę (w klasie pierwszej- 170,22 zł. drugiej- 212,78 zł, trzeciej- 255,34 zł)

 • opłacane składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
 • zasiłek chorobowy na zwolnienia lekarskie
 • prawo do urlopu wypoczynkowego

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

– bezpłatna  nauka, 

– proponowane języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski,

– przyjmujemy absolwentów ZSZ wszystkich zawodów,szkoły branżowej I stopnia, gimnazjum i podstawówki,

Wymagane dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły, 2 zdjęcia.

image_pdfimage_print