Elektryk

Elektryk –  to osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą instalacji elektrycznych.

Do głównych obowiązków tego pracownika należą, m.in.: naprawy, diagnozowanie i instalowanie uszkodzeń elektrycznych oraz regulowanie parametrów ich pracy, a także wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, planowanie zakresu i harmonogramowanie prac remontowych, remont silników elektrycznych, wykonywanie pomiarów, prób po montażu. Poza tym musi oceniać też ich stan techniczny oraz projektować instalację elektryczną i sieci elektryczne. Warto zaznaczyć, że obowiązki elektryka zależą od specjalizacji pracownika i działu elektrotechnicznego, w jakim jest zatrudniony, a także specyfiki zakładu pracy.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie elektryk absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent szkoły kończący szkołę w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Elektryk znajdzie zatrudnienie:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją oraz zaopatrzeniem odbiorców w energię elektryczną,
  • w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektrycznych,
  • w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej,
  • w zakładach usługowych,
  • w serwisach,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Film prezentujący zawód elektryk – https://www.youtube.com/watch?v=R_FmxGASSnI

image_pdfimage_print