Harmonogram działań

nowy-obraz-4 nowy-obraz-3 nowy-obraz-1

„Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER
na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 1. Działania promocyjno – informacyjne
 2. Procedura rekrutacyjna z możliwością odwołania
 3. Powstanie listy uczestników i listy rezerwowej
 4. Program przygotowawczy dla wszystkich uczestników projektu, który obejmuje m.in. :
  1. szkolenie z języka angielskiego
  2. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne z pedagogiem szkolnym
  3. przygotowanie CV oraz dokumentów w języku angielskim
  4. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i arkuszy samooceny
 5. Pobyt zagraniczny – staż zawodowy obejmujący:
 6. pracę w zagranicznych przedsiębiorstwach;
 7. wycieczki kulturowe;
 8. intensywny trening językowy;
 9. czas wolny,
 10. Terminy wyjazdów:
 11.       a) I grupa 18.02 – 18.03.2017 r – 15 osób w zawodzie technik budownictwa;
 12.       b) II grupa 15.10 – 12.11.2017 r – 7 osób w zawodzie technik budownictwa oraz 6 osób w 

                zawodzie technik architektury krajobrazu;

 1. Podsumowanie projektu w szkole – po odbyciu staży:
 2.        a)  Uczniowie wypełniają arkusze samooceny oraz ankiety ewaluacyjne;
 3.       b)  Uczniowie piszą raport z pobytu w Irlandii do zamieszczenia na stronie internetowej;
 4.       c)   Uczniowie tworzą prezentację multimedialną
 5. Upowszechnianie wyników projektu; warsztaty, apele, ogłoszenia, pokazy, konferencje, prezentacje, spotkania, dni otwarte, itp
 6. Źródła informacji o projekcie:
 7.       a) szkoła
 8.       b) tablice informacyjne,
 9.       c) strona internetowa szkoły, Facebook
 10.       d) prasa lokalna
 11. Raport końcowy
 12. Zakończenie projektu 30.06.2018 r.

 

image_pdfimage_print