Harmonogram praktyk

 

Harmonogram projektu

„Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu”

w ramach programu POWER

„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

Czas trwania projektu 1.09.2019 – 31.08.2020

 

 1. Działania promocyjno– informacyjne – wrzesień 2019
 2. Procedura rekrutacyjna z możliwością odwołania – październik 2019
 3. Powstanie listy uczestników i listy rezerwowej – październik 2019
 4. Program przygotowawczy od listopada 2019 do stycznia 2020 – dla wszystkich uczestników projektu, który obejmuje m.in. :
  1. szkolenie z języka angielskiego
  2. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne z pedagogiem szkolnym
  3. przygotowanie CV oraz dokumentów w języku angielskim
  4. wypełnianie ankiet ewaluacyjnych i arkuszy samooceny
 5. Pobyt zagraniczny – staż zawodowy obejmujący:
 6. pracę w zagranicznych przedsiębiorstwach;
 7. wycieczki kulturowe;
 8. intensywny trening językowy;
 9. czas wolny,
 10. Terminy wyjazdów:
 11. 02 – 13.03.2020 r – 9 uczniów w zawodzie technik budownictwa;
 12. 02 – 21.02. 2020 r. – 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych
 13. Podsumowanie projektu w szkole – po odbyciu staży:
 14.       a)  Uczestnicy wypełniają arkusze samooceny oraz ankiety ewaluacyjne;
 15.       b)  Uczestnicy piszą raport z pobytu w Irlandii do zamieszczenia na stronie internetowej;
 16.      c)   Uczestnicy tworzą prezentację multimedialną
 17. Upowszechnianie wyników projektu; warsztaty, apele, ogłoszenia, pokazy, konferencje, prezentacje, spotkania, dni otwarte, itp
 18. Źródła informacji o projekcie:
 19.       a) szkoła
 20.       b) tablice informacyjne,
 21.       c) strona internetowa szkoły, Facebook

            d)prasa lokalna

 1. Raport końcowy

 

 

image_pdfimage_print