II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy

        W dniu 10.02.2017r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie został zorganizowany II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Turniej objęli patronatem: firma  RIGIPS Saint Gobain  oraz Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do rywalizacji zgłosiło się 10  szkół budowlanych województwa podkarpackiego. Turniej, podobnie jak w roku ubiegłym, składał się z dwóch części, pisemnej
i praktycznej. Zadania do turnieju  przygotowali przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain. Zawodnicy w pierwszej części rozwiązywali test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy, wykazując się odpowiednim poziomem wiedzy zawodowej. Po przerwie,
w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne. Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału i dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element według określonego wzoru. Wszyscy uczniowie sprawdzili się podczas „próby pracy”, prezentując wysoki poziom umiejętności zawodowych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Mateusz Bek oraz Dawid Tyka. Zajęli oni 6 miejsce. Udział w zawodach przyczynił się do zdobycia przez nich cennych doświadczeń, poszerzenia wiedzy teoretycznej oraz wzbogacenia umiejętności praktycznych.

mgr inż. Radosław Cyganik

zobacz więcej zdjęć

Turniej

image_pdfimage_print