Klasa wielozawodowa

ulotkaprezentacja

W klasie wielozawodowej nauka trwa 3 lata.

Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w Zespole Szkół Budowlanych przez 3 dni w tygodniu.
Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają w zakładach pracy przez 2 dni w tygodniu. Nauka zawodu pracowników młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę.
Kształcenie teoretyczne zawodowe odbywa się w formie 4-tygodniowych kursów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. W zależności od zdobywanego zawodu kursy są organizowane w różnych ośrodkach.
Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń w dowolnym wybranym przez siebie zawodzie. Warunkiem jest wcześniejsze podpisanie umowy z pracodawcą.

Kliknij i poczytaj o zawodach:

FRYZJERSPRZEDAWCA – KUCHARZ – CUKIERNIK –  STOLARZ – PIEKARZŚLUSARZELEKTRYK
lub wiele  innych.

image_pdfimage_print