Konkursy rozstrzygnięte

       Miłośnicy konkursów mogli sprawdzić swoją wiedzę i zaprezentować różnorodne uzdolnienia już w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego.
     P1170843

W pierwszym z konkursów – zatytułowanym „Moja mała ojczyzna” – uczestnicy mieli za zadanie przygotować plakaty prezentujące piękno Ziemi Brzozowskiej. Uczniowie wykazali się dużą inwencją twórczą, stosując różnorodne techniki plastyczne, aby jak najpiękniej przedstawić walory przyrodnicze i kulturowe swoich miejscowości. Spośród ponad 40 prac jury wybrało plakaty najbardziej oryginalne, pomysłowe i estetyczne, które zostały uhonorowane dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
     Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Natalia Szałajko z klasy I TB2 oraz Stanisław Zbiegień z klasy I TB1, natomiast wyróżnienia otrzymali: Artur Łobaza i Patryk Janusz z klasy ITB1oraz Paulina Rogoz i Magdalena Górniak z klasy I TB2. Nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie na pierwszym piętrze szkoły.
Konkurs zorganizowały nauczycielki języka polskiego: Jolanta Skawińska i Halina Baran.
     Z kolei nauczyciele religii: Dorota Kozłowska i ks. Krzysztof Zańko przygotowali uczniów do międzyszkolnego konkursu wiedzy o Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce, organizowanego przez ZSE, Starostwo Powiatowe oraz Parafię Rzymskokatolicką w Brzozowie. Celem konkursu było: poznanie życia i działalności kapłana, upamiętnienie jego męczeńskiej śmierci oraz szerzenie kultu Jerzego Popiełuszki – patrona powiatu brzozowskiego.
Na etapie szkolnym wyłoniono pięciu laureatów: Anetę Wolanin z klasy 3TB2, Bartłomieja Rachwała z klasy 2TB2, Marię Dudek z klasy 3d, Łukasza Dąbrowieckiego z klasy 2TB2, Karolinę Zubel z klasy 3d. 15 października 2015 r. wyżej wymienieni laureaci reprezentowali ZSB na poziomie międzyszkolnym.
W finale konkursu drugie miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Aneta Wolanin, która otrzymała nagrodę z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża w czasie uroczystych obchodów Dnia Patrona Powiatu.
Gratulujemy!

z1r z3r

 

 

 

 

zd1

Zobacz zdjęcia

 

image_pdfimage_print