Konsultacje w szkole

Od dnia 1.06.2020 r. w szkole mogą odbyć się konsultacje dla wszystkich uczniów.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne, a uczniowie nie mają obowiązku w nich uczestniczyć.

Uczniowie oraz nauczyciele podczas konsultacji są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych przez dyrekcję zaleceń sanitarnych, przedstawionych w Procedurach Konsultacji ZSB Brzozów w związku ze stanem epidemiologicznym

Uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w konsultacjach , zobowiązani są w nich uczestniczyć w ustalonym terminie i wyznaczonej sali. Jednocześnie przypominamy, że możliwe są konsultacje on-line po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym w danym oddziale. W celu umówienia się na konsultacje uczeń powinien skontaktować się z danym nauczycielem.

Procedury Konsultacji ZSB Brzozów w związku ze stanem epidemiologicznym.

Wytyczne MEN, GIS, MZ w sprawie konsultacji.

image_pdfimage_print