Kucharz

Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii, stosując odpowiednie narzędzia, maszyny i urządzenia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty, dokonuje ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne, sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną, wydaje przygotowane potrawy, dbając o ich estetyczne wykończenie.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kucharz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego..

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie kucharz  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem typowych potraw i napojów,
 • organizowania prac porządkowych,
 • prawidłowego przechowywania i magazynowania artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

Kucharz znajdzie zatrudnienie:

 • w punktach małej gastronomii,
 • w szpitalach,
 • w szkołach, przedszkolach,
 • w barach szybkiej obsługi,
 • w internatach,
 • w restauracjach i kawiarniach,
 • w hotelach, stołówkach, zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

kucharzkucharz2

 

image_pdfimage_print