Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych może wykonywać zadania zawodowe związane z wykonywaniem robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową i remontem węzłów ciepłowniczych. Może wykonywać roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych  będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • prowadzenia robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych,
 • montowania urządzeń sanitarnych.

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie:

 • w  zakładach przemysłowych i usługowych,
 • w placówkach administracyjnych i oświatowych,
 • w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
 • w innych zakładach usługowych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych. W pomieszczeniach warsztatów znajdują się narzędziownie wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz narzędzia niezbędne do realizacji tematów zajęć. Pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BUD.09.

Szkoła posiada pracownię budowlaną wyposażoną w normy, aprobaty techniczne, przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje warunków technicznych wykonania i odbioru robót, katalogi nakładów rzeczowych, próbki materiałów budowlanych oraz modele instalacji budowlanych. Szkoła posiada również pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ploterem, oraz z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów z pakietem biurowym, programem Autocad do wykonywania rysunków technicznych.

image_pdfimage_print