Nasz partner

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja działająca
w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od jedenastu lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw nie będących jej członkami. Firma posiada główną siedzibę w Mallow oraz biuro w Youghal Co. Cork. W ciągu ostatnich dwóch lat firma rozszerzyła swoją działalność i posiada też biura w Galway, Sligo oraz Tralee.

Do roku 2013 firma realizowała projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus+ wspierając mobilność osób uczących się i kadry. Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje, przedstawia certyfikaty i upowszechnia realizację swoich projektów na stronie internetowej oraz Facebooku, a także w lokalnych irlandzkich mediach.

W firmie zatrudnionych jest 8 osób, każda z nich ma ściśle określony zakres czynności w celu jak najlepszej realizacji projektów. W roku 2015 firma zrealizowała 16 projektów KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe – mobilność edukacyjna, organizując praktyki zawodowe dla 378 uczniów i 40 nauczycieli. Na rok 2016 zaplanowano realizację zatwierdzonych 15 projektów kształcenia i szkolenia zawodowego mobilności edukacyjnej uczniów
i nauczycieli.

Firma organizuje dla uczniów praktyki zawodowe, programy stażowe, kursy języka angielskiego, programy kulturowe, a dla nauczycieli profesjonalne szkolenia metodyczne
i językowe, praktyki zawodowe, job shadowing i teaching assignment.

Głównym celem działalności firmy jest organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy. Efektem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu języka angielskiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów.

Nasz partner promuje i organizuje projekty praktyk i staży, które pomagają osobom związanym z edukacją w wykorzystaniu zalet, jakie wynikają z możliwości rozwijania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach europejskich programów edukacyjnych.

Firma YIT jest również organizatorem zawodowych kursów językowych i warsztatów na temat kultury, stylu życia oraz obyczajów w krajach Unii Europejskiej.

 

image_pdfimage_print