Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu

 

  „Nauczyciel i uczeń po obu stronach ekranu” – transformacja cyfrowa szkół w czasach pandemii – INTERREG 2021– tak zatytułowany jest nowy projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brzozowie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

W projekcie tym uczestniczą uczniowie oraz nauczyciele dwóch szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzozowski: Zespołu Szkół Budowlanych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej łączącej teorię z praktyką z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi kształcenia, z wymianą dobrych praktyk na obszarze polsko-słowackim, wspierając w ten sposób ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy.

Realizacja mikroprojektu i udział uczniów ZSB oraz ZSE w Brzozowie i SPŠT Bardejov pozwala im na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych, które są niezbędne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych oraz darmowych aplikacji i portali społecznościowych. Ponadto projekt przyczynia się do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli w obliczu zmian trendów społecznych i zawodowych w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych do komunikacji online i udostępniania zasobów edukacyjnych oraz weryfikacji wiedzy uczniów.

W ramach szkolenia odbywającego się w Białce Tatrzańskiej w dniach 23-24 września 2021 r. nauczyciele brzozowskich szkół technicznych mieli okazję wymienić się doświadczeniami z pracy z uczniami w czasie zdalnego nauczania z partnerami projektu, nauczycielami ze szkoły z Bardejova. Podczas konferencji „Dobre praktyki dotyczące organizacji i zarządzania szkołami w okresie pandemii”  uczestnicy poznali  szereg nowych narzędzi pracy, które mogą ułatwić, a zarazem uatrakcyjnić naukę podczas lekcji online.  Oprócz zajęć teoretycznych brali oni udział w warsztatach prowadzonych nowymi, aktywizującymi metodami dydaktycznymi, które wykorzystać można w pracy z młodzieżą. Ważne miejsce w panelu dyskusyjnym zajmował temat związany z pozytywnymi aspektami czasu pandemii COVID-19 w edukacji z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela oraz dyrektora.

Kolejnym zadaniem do zrealizowania, wynikającym z założeń projektu, będzie trzydniowy obóz edukacyjny dla dwudziestu uczniów ZSB i ZSE realizowany w Fabryce Przyszłości w Tarnowie.

 

image_pdfimage_print