BAZA SZKOŁY

Od początku swojego istnienia nasza szkoła dążyła do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania im korzystnych warunków dla rozwoju zainteresowań oraz kształtowania umiejętności w różnych dziedzinach wiedzy.
Zespół Szkół Budowlanych kształci młodzież na wysokim poziomie, który gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz do egzaminów maturalnych. W naszej szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Jesteśmy szkołą, która kształci i wychowuje. Wspieramy indywidualny rozwój ucznia.

STAN BAZY LOKALOWEJ     
W naszej szkole znajduje się:
• 20 klasopracowni:
Sale numer 1, 3, 21 – klasopracownie przedmiotów zawodowych
Sale numer 22, 35 – klasopracownie języka polskiego

22

Sale numer 9, 18, 23, 24, 37 – klasopracownie języków obcych
Sale numer 6, 7 – klasopracownie matematyczne
Sala numer 32 – klasopracownia komputerowa

32

Sala numer 34 – klasopracownia komputerowa z pracownią geodezyjną

Sala numer 38 – klasopracownia komputerowa z pracownią projektową

38

Sala numer 8 – klasopracownia historii
Sala numer 19 – klasopracownia geograficzna
Sala numer 36 – klasopracownia fizyki
Sala numer 25 – klasopracownia religii
Sala numer 5 – gabinet pedagoga szkolnego
Sala „P”  – laboratorium drogowe
• biblioteka z czytelnią i centrum multimedialnym

bibliopteka

•  sala gimnastyczna z balkonem widokowym

sala

• fitness park ( plenerowa siłownia)

• boisko sportowe

 

 

 

 

 

 

• warsztaty szkolne

• sklepik szkolny
• punkt doradztwa zawodowego
• sekretariat

image_pdfimage_print