WARSZTATY SZKOLNE

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Budowlanych  
36-200 Brzozów
Ul. Pańki 3
Tel. 13 4341852

W Warsztatach Szkolnych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zawodach:
Technikum:
• technik budownictwa,
• technik drogownictwa,
• technik architektury krajobrazu,
• technik geodeta,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
• murarz – tynkarz,
• monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Nowy obraz (1)Nowy obraz

Zajęcia praktyczne uczniowie odbywają na stanowiskach ćwiczeniowych w budynku Warsztatów Szkolnych w odpowiednio przygotowanych pracowniach. Dla zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w danym zawodzie oraz przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach. Kadrę nauczycielską stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele zawodu. Warsztaty w swoim wyposażeniu posiadają profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji podstawy programowej w danym zawodzie.

Baza Warsztatów Szkolnych:
• pracownia multimedialna,
• pracownia murarsko – tynkarska,
• pracownia posadzkarska,
• pracownia suchej zabudowy oraz robót okładzinowych,
• pracownia malarsko – tapeciarska,
• pracownia robót drogowych,
• narzędziownia.

Warsztaty dysponują również samochodem przeznaczonym do transportu materiałów oraz pojazdem typu bus przystosowanym do przewozu osób.

Warsztaty Szkolne współpracują z wieloma firmami budowlanymi, w których zaopatrują się w najlepsze materiały dostępne na rynku. W celu urozmaicenia zajęć praktycznych oraz dostępu do najnowszych technologii organizowane są szkolenia i pokazy praktyczne. Warsztaty posiadają upoważnienie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie do przeprowadzania egzaminów z kwalifikacji wszystkich wyżej wymienionych zawodów. Egzaminy z kwalifikacji zawodowych odbywają się na tych samych stanowiskach, na których uczniowie ćwiczą na co dzień. Najlepsi uczniowie biorą udział w konkursach budowlanych, gdzie zajmują czołowe miejsca, prezentując wysoki poziom umiejętności i wykształcenia.
Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymują dyplom z kwalifikacji zawodowych, który daje możliwość podjęcia pracy w branży budowlanej w kraju oraz poza jego granicami. Absolwenci naszej szkoły są cenionymi fachowcami, którzy bez problemu znajdują dobrą i płatną pracę.Nowy obraz (2)

image_pdfimage_print