Organizacja pracy szkoły w okresie 20.12.2021 r – 09.01.2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, szkoła wprowadza ograniczenia w jej funkcjonowaniu w okresie 20.12.2021 r. – 09.01.2022 r.

W tym okresie w sposób stacjonarny odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu, realizowana zarówno dla uczniów technikum jak i branżowej szkoły I stopnia na warsztatach szkolnych. Również w sposób stacjonarny będą realizowane zajęcia młodocianych pracowników z branżowych szkół I stopnia u pracodawców. Natomiast pozostałe zajęcia zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe w tym okresie będą realizowane w sposób zdalny. Nauczanie zdalne będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Prosimy wszystkich naszych uczniów, aby aktywnie i terminowo brali udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, gdzie nauka polegać będzie na zdalnym nauczaniu oraz systematycznie uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych realizowanych na warsztatach szkolnych.  W wielu sprawach czy problemach prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasowym za pomocą e-dziennika. Pomocą także służyć będzie pedagog szkolny. Prosimy o bieżące śledzenie e-dziennika, strony internetowej szkoły oraz facebooka szkolnego.

Rozporządzenie MEiN – KLIKNIJ.

image_pdfimage_print