Piekarz

Piekarz dostarcza na rynek pieczywo o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Dba o surowce najlepszej jakości, przechowuje je w odpowiednich warunkach. Wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka oraz przygotowuje je do sprzedaży. W czasie procesu edukacji oprócz kształcenia ogólnego uczniowie poznają elementy produkcji piekarskiej, wyposażenie techniczne piekarni oraz zasady funkcjonowania takiego typu zakładów w gospodarce rynkowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie piekarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie piekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządzania półproduktów piekarskich,
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,
 • prowadzenia rozrostu oraz wypieku pieczywa,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich,piekarz1
 • przechowywania żywności.

Piekarz znajdzie zatrudnienie :

 • w rzemieślniczych i przemysłowych zakładach piekarskich,
 • w cukierniach,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w  punktach sprzedaży pieczywa,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

 

image_pdfimage_print