PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

PROJEKT PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW

logo

 

Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Powiat Brzozowski – organ prowadzący szkołę – Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Okres realizacji od 1 września 2012 r. do 30 maja 2015 r.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie realizowane będą:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; grupa docelowa: uczniowie kształcący się
  w zawodzie technik budownictwa, technik drogownictwa, technik ochrony środowiska i technik geodeta,
 2. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego „Język angielski w budownictwie
  i drogownictwie”;
  grupa docelowa: uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa i technik drogownictwa,
 3. Praktyki zawodowe u pracodawców (3-dniowe); grupa docelowa: 2 grupy
  10-osobowe
  uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik drogownictwa. Praktyki odbywać się będą w firmach zajmujących się pracami drogowymi i budowlanymi,
 4. Staże zawodowe w zakładach pracy (4-tygodniowe); grupa docelowa: uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, technik drogownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta i technik architektury,
 5. Staże zawodowe w zakładach pracy (4-tygodniowe); grupa docelowa: uczniowie kształcący się w Zasadniczej Szkole Zawodowej (zawody budowlane),
 6. Kurs spawacza dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 7. Kurs operatora wózka widłowego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zawody budowlane),
 8. Kurs operatora koparko-ładowarki dla uczniów/uczennic kształcących się
  w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa,
 9. Kurs operatora koparko-ładowarki dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej (zawody budowlane),
 10. Kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów/uczennic kształcących się w zawodach technik budownictwa, technik drogownictwa, technik ochrony środowiska, technik geodeta, technik architektury krajobrazu,
 11. Kurs florystyczny dla uczennic kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu, 
 12. Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Zajęcia skierowane do chętnych uczniów wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 13. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni projektowej, laboratorium drogowego oraz warsztatów szkolnych.

 Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Brzozowie, ul. Słoneczna 6. Zasady rekrutacji na poszczególne rodzaje wsparcia uzależnione będą między innymi od wyników
w nauce oraz dochodu na jednego członka rodziny. Szczegółowy regulamin rekrutacji zostanie zamieszczony na stronie szkoły.

image_pdfimage_print