próba tabela

Lp.

Przedmiot

Podręcznik autor -tytuł

Typ szkoły

1.

Język polski

E.Nowosielska, U.Szydłowska, Zrozumieć świat, Nowa Era, Warszawa 2012

Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa I, II, III

2.

Język polski

D. Chemperek, A. Kalbarczyk, Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. WSiP – wyd. 2012

Technikum klasa I

3.

Język polski

R.Janicka-Szyszko, M.Steblecka-Jankowska. Seria :Odkrywamy na now.Operon

Technikum klasa I

4.

Język niemiecki

“Direkt neu”1b

Technikum I

5.

Język niemiecki

Alles klar 2b

Technikum IV

6.

Język niemiecki

Genau tom1. Wydawnictwo Lektoklett

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I

7.

Język niemiecki

“Direkt neu 2a”, “Direkt neu 2b”.

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa  klasy II, III

8.

Język rosyjski

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec „Wot

i my”

Technikum IV

9.

Geografia

B. Lenartowicz, D. E.Wiszyńska, M. Wójcik – „Geografia na czasie” cz. II i III

Poziom rozszerzony.

Technikum IV

 

10.

Geografia

“Oblicza geografii” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres podstawowy NOWA ERA.

Technikum I

i Zasadnicz Szkoła Zawodowa klasy I

11.

Geografia

“Oblicza geografii” podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  poziom rozszerzony

Technikum II i III

12.

Chemia

” To jest chemia” zakres podstawowy NOWA ERA.

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa  klasy I

13.

Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Soniewicz, W.W. Nowak-Kowal,  Zb. Smutek :Edukacja dla bezpieczeństwa. Odkrywamy na nowo” Operon

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa  klasy I

14.

Fizyka

 

Adam Ogaza, Ciekawi świata, Fizyka zakres podstawowy

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa I

15.

Fizyka

Grzegorz Kornaś- Fizyka- Ciekawi świata – poziom rozszerzony

Technikum II

16.

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec, Stanisław Czochorowski “Biologia na czasie” NOWA ERA

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasy I

17.

Biologia

M.Guzik, E.Jastrzębska, R.Kozik, M.Matuszewska, E.Gutowska, W.Zanocharski “Biologia na czasie cz.1”

Technikum II i III

18.

Biologia

F.Dubert, R.Kozik, S.Krawczyk, A.Kula, W.Zamachowski “Biologia w czsie cz.II”

Technikum III

19.

Historia

“Poznać przeszłość” Wiek XX zakres podstawowy. NOWA ERA

Technikum I

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa I

20.

Historia

B.Burda, B.Halczak “Historia 3” wyd. Operon

Technikum IV

21.

Historia i społeczeństwo

“Ojczysty Panteon” J.Janicka. Rządzący i rządzeni.

Technikum II i III

22.

WOS

“W centrum uwagi” zakres podstawowy Nowa Era

Technikum I i ZSZ III

23.

WOS

Z.Smutek, H.Maleska “WOS” wyd. Operon

Technikum IV

24.

Wiedza

o kulturze

A.Kisielewska, A.Kisielewski, A.Prochyra : Wiedza

o kulturze. Seria : Ciekawi świata. Operon

Technikum klasa I

25.

Język angielski

Tim Falla, Paul A. Davies „New matura Solutions “

cz 1,2 OXFORD

Technikum I, II, III

 

26.

Język angielski

Tim Falla, Paula Davies “New matura Solutions” cz.1 OXFORD

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I, II, III

27.

Matematyka

Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk Matematyka 1,2,3 “Poznać zrozumieć” WSiP-poziom podstawowy i rozszerzony.

Technikum klasa 1,II, III

28.

Matematyka

Anna Kostantynowicz, Małgorzata Pająk, Grazyna Ukleja “Odkrywamy na nowo” Matematuyka 1 OPERON.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I, II, III

29.

Religia

“Świadczę o Jezusie w kościele” ks. Robert Struś, ks. Wiesław Galant

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasy I

30.

Religia

„Ze zmartwychwstałym

o społeczeństwie”

„Ze zmartwychwstałym w rodzinie”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa II i III

31.

Technologia informacyjna

Grażyna Koba „Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych” Migre 20/2

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasy I

32.

Podstawy przedsiębiorczo-ści

:Krok w przedsiębiorczość” Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał – Nowa Era

Technikum

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasy I

Murarz-tynkarz

33.

Rysunek zawodowy

Tadeusz Maj “Zawodowy rysunek budowlany”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I, II, III

34.

Materiałozna-wstwo i technologia

“Podstawy budownictwa” M.Popek, B.Wapińska

W. Martinek, Nabi Ibadow – “Murarstwo i tynkarstwo. Roboty murarskie”

W. Mortinek, Nabi Ibadow – “Murarstwo i tynkarstwo. Roboty tynkarskie”

W. Mortinek, Nabi Ibadow – “Murarstwo i tynkarstwo. “Odbiory, naprawy i rozliczenia”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I, II, III

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

35.

Rysunek techniczny

Tadeusz Maj „Zawodowy rysunek budowlany”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I i II

36.

Technologia systemów suchej zabudowy

Piotr Rogalski, Krzysztof Wojewoda “Technologia systemów suchej zabudowy-poradnik dla ucznia” Materiały KOWEZIU dla ucznia. Krzysztof Szczęch “Bezpieczeństwo i higiena pracy”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I i II

37.

Technologia robót malarsko- tapeciarskich

Zbigniew Wolski “Roboty malarskie” .Krzysztof Szczęch “Bezpieczeństwo i higiena pracy”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  II

38.

Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych

Zbigniew Wolski “Roboty okładzinowe i podłogowe” .Krzysztof Szczęch “Bezpieczeństwo i higiena pracy”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa  III

39.

Podstawy budownictwa

“Podstawy budownictwa” Mirosław Popek, Bożenna Wapińska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I, II

Mechanik pojazdów samochodowych

40.

Konstrukcja pojazdów samochodowych

M. Kozłowski „Budowa i eksploatacja pojazdów cz. I, II

Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa I, II, III

41.

Podstawy konstrukcji maszyn

E. i S. Waszkiewiczowie „Rysunek zawodowy dla ZSZ”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa I, II

42.

Technologia mechaniczna

A. Górecki „Technologia ogólna. Podstawy technologii mechanicznych”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

klasa I

Kucharz

43.

Technologia gastronomiczna z toawrozna -wstwem

Małgorzata Konaszewska, Barbara Zielonka, Maria “Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna część 1,2” Kmiotek Anna

Zasadnicza Szkoła Zawodowa I, II i III

44.

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

“Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Wyposażenie zakładów gastronomicznych część 3” Zienkiewicz Marzanna

Zasadnicza Szkoła Zawodowa klasa I i II

Technik budownictwa

45.

Organizacja robót budowlanych

Edward Szymański „Materiały Budowlane cz I i Cz. II WSiP”.

Mirosława Popek, Bożena Wapińska „Podstawy budownictwa”. WSiP 2009

Technikum

klasa I, II, III

46.

Rysunek techniczny, dokumentacja techniczna

J.Mazur,  A.Tofiluk „Dokumentacja budowlana”, cz.1 rysunek budowlany WSiP

Technikum

klasa I

Technik drogownictwa

47.

Budownictwo ogólne

Mirosława Popek, Bożena Wapińska „Podstawy budownictwa”. WSiP 2009

Technikum I, II

48.

Dokumentacja techniczna

J.Mazur, A.Tofiluk „Dokumentacja budowlana”, cz.1 rysunek budowlany WSiP

Technikum I

49.

Technologia robót ziemnych i nawierzchnio-wych

„Technologia robót w budownictwie drogowym cz.1,2,3” E.Sawicki

“Budowa dróg” – W.S. Młodożenia

Technikum I,  II, III

image_pdfimage_print