Ślusarz

Ślusarz zajmuje się ręczną lub ręczno-maszynową obróbką metalu.

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent szkoły kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej,
 • wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej,
 • wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 Ślusarz znajdzie zatrudnienie: 

 • w zakładach przemysłu maszynowego,
 • w warsztatach samochodowych,
 • na budowach,
 • w firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
 • w serwisach naprawy sprzętu domowego,
 • w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych).
 • w ramach własnej działalności gospodarczej.

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Film prezentujący zawód ślusarz – https://www.youtube.com/watch?v=CA-kTjFnmvo

image_pdfimage_print