SPOTKANIE AUTORSKIE Z ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY PANEM DR KRZYSZTOFEM HAJDUKIEM

       24 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Budowlanych odbyło  się spotkanie autorskie
z absolwentem naszej szkoły, panem dr Krzysztofem Hajdukiem. Jest on autorem książki  pt. „Brzozów i powiat brzozowski w latach 1918-1939”. Książka ta jest zwieńczeniem kilkunastu lat badań nad historią rejonu brzozowskiego i jest wynikiem szerokich zainteresowań historią regionu, z którego wywodzi się autor. 

Krzysztof Hajduk urodził się w 1977 roku w miejscowości Wara. W latach 1992-1997 uczęszczał do 5-letniego Technikum Budowlanego w ZSB o specjalności budownictwo ogólne. Po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął studia na Uniwersytecie Rzeszowskim 
   i w 2003 roku uzyskał stopień magistra historii. W 2011 roku obronił pracę doktorską, uzyskując tym samym stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Obecnie pracuje jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Tyczynie oraz Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku.

Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych w naszych lokalnych gazetach: „Wiadomości Brzozowskie”, „Brzozowska Gazeta Powiatowa” czy „Dynowiana”. „Zarys obiektów wsi Wary od 1918 r.”, „Losem rzuceni… Pamięć mieszkańców gminy Nozdrzec 1939-1945”- to również książki jego autorstwa.

W spotkaniu wzięła udział licznie zgromadzona młodzież naszej szkoły: uczniowie klasy 4TB2, 1TB1 oraz słuchacze 4 i 6 semestru LO dla Dorosłych oraz Pan dyrektor Jan Prejsnar, Pan wicedyrektor Marek Dacko oraz nauczyciele naszej szkoły.

Naszemu gościowi, Krzysztofowi Hajdukowi, oraz wszystkim uczestnikom spotkania składam serdeczne podziękowania za udział w tym niecodziennym wydarzeniu.

 zobacz zdjęcia

 zobacz film

                                                                                                     Marzena Biesiada

image_pdfimage_print