Spotkanie z absolwentem

25 stycznia 2019 r. mieliśmy ogromną przyjemność gościć naszego absolwenta dr hab. inż. Pawła Hanusa, który obecnie pełni funkcję prodziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Pan Profesor w latach 1992-1997 był uczniem naszego technikum, kształcąc się na kierunku budownictwo ogólne. Osiągał bardzo dobre wyniki w nauce, pełnił funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Jako finalista X Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zdobył indeks umożliwiający kształcenie w kilku uczelniach w kraju. Wybrał jednak trudniejszą drogę i zdawał egzaminy na AGH w Krakowie. Od tej pory zdobywał coraz wyższe szczeble kariery zawodowej na tej uczelni aż do obecnego stanowiska – profesora nadzwyczajnego.

Podczas spotkania Pana Profesora z uczniami technikum usłyszeliśmy miłe wspomnienia związane z Zespołem Szkół Budowlanych. Opowiedział on także o swojej pracy na uczelni, przybliżył wizerunek swojego wydziału oraz życia studenckiego. Zachęcił młodych ludzi do zdobywania wiedzy, podkreślając, że „jest czas zabawy i czas nauki”, a osiągnięcie życiowego sukcesu zależy od tego, czy umiejętnie dany czas wykorzystamy. Otrzymaliśmy także od naszego gościa zaproszenie na AGH i zapewnienie o pamięci o nas.

zobacz zdjęcia

Marzena Biesiada

Wychowawca klasy

dr hab. inż. Pawła Hanusa

image_pdfimage_print