Stolarz

Stolarz uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn stolarskich, technologii drewna i materiałoznawstwa. Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych takie jak: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, itp. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych oraz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie stolarz absolwent ma możliwość zdawania egzaminu czeladniczego.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
  • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń, stosowanych w stolarstwie,
  • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Stolarz znajdzie zatrudnienie:

  • w zakładach przemysłu meblarskiego,
  • w tartakach,
  • na budowach,
  • w zakładach stolarki budowlanej,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej,
  • we wszelkich innych zakładach przerabiających drewno i tworzywa drzewne.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (2 dni w tygodniu) odbywa się w zakładach pracy. Ponadto uczniowie corocznie wyjeżdżają na miesięczny kurs dokształcający, gdzie zdobywają wiedzę zawodową.

Carpenter working on a shape tool machineWood working toolsstolarz2   

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print