Szkoła Policealna – technik budownictwa

   Szkoła policealna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód technika budownictwa i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Naukę w naszej szkole może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum, technikum), matura nie jest wymagana. Słuchacze szkoły otrzymują bezpłatnie zaświadczenia o odbywaniu nauki do ZUS, MOPS lub innych instytucji oraz legitymacje szkolne uprawniające do zniżek ustawowych.

    Kształcenie trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie dziennym od poniedziałku do piątku. W szkole odbywają się wyłącznie zajęcia z przedmiotów zawodowych. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane zajęciami praktycznymi, dzięki czemu słuchacz jest przygotowany do podjęcia pracy w swym zawodzie.

    Aby się u nas uczyć, nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona – im szybciej złożysz do nas komplet dokumentów, tym większą masz pewność, że rozpoczniesz naukę.

Dokumenty
– świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub ksero poświadczone przez notariusza),
– 3 fotografie legitymacyjne,
– zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie – kieruje szkoła,
– kserokopia dowodu osobistego,
– podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).

   Słuchacze kierunku technik budownictwa zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów  i usług.

W czasie 2-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:

 • wykonywania określonych robót budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,
 • sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Powyższe umiejętności zdobędziesz w ramach specjalności zwanych KWALIFIKACJAMI:

 • 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • 30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji,
 • 33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować :

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów,
 • w laboratoriach,
 • w nadzorach  budowlanych,
 • w administracjach budynków,
 • w biurach projektów,
 • prowadzić własną firmę budowlaną.

 

image_pdfimage_print