TECHNIK BUDOWNICTWA

ulotkaprezentacja

Technik budownictwa to kierunek o 50-letniej tradycji w naszej szkole. Jest to jednak niezmiennie atrakcyjny zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych prac, wyrobów  i usług.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ,
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych,
 • wykonywania żelbetowych konstrukcji monolitycznych,
 • montażu konstrukcji budowlanych,
 • organizowania i kontrolowania robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w wytwórniach prefabrykatów,
 • w laboratoriach,
 • w nadzorach budowlanych,
 • w administracjach budynków,
 • w biurach projektów,
 • w ramach własnej działalności (firma budowlana).

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w budynku Warsztatów Szkolnych. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach przystosowanych do wykonywania  robót konstrukcyjno budowlanych. Pomieszczenia pracowni składają się ze stanowisk, w których znajdują się niezbędne materiały i narzędzia oraz sprzęt do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Wyżej wymienione pracownie spełniają warunki  do przeprowadzania egzaminów zawodowych z części praktycznej z kwalifikacji BUD.12. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami  wyposażonymi w tablice multimedialne, wizualizery, komputery z dostępem do Internetu wraz z drukarką, ploterem oraz stanowiska komputerowe dla uczniów. Przy opracowaniu projektów dokumentacji i kosztorysów robót konstrukcyjno budowlanych wykorzystuje się oprogramowanie Norma Pro, Autocad, pakiet programów  biurowych.

image_pdfimage_print