TECHNIK GEODETA


BEZPIECZNA SZKOŁA- PRZYJAŹNI NAUCZYCIELE- DOBRY ZAWÓD-       pracownia informatyki geodezyjnej !!!           -współczesne komputery oraz programy do obliczeń geodezyjnych i tworzenia map : TurboMap, WinKalk, MikroMap-         praca w terenie z wykorzystaniem nowoczesnego zestawu GPS i elektronicznych tachimetrów.

o geodezji w szkolezobacz ulotkęprezentacja

Technik geodeta to atrakcyjny, rozwojowy zawód o dużych możliwościach na rynku pracy. Ogólnie związany jest z pracami pomiarowymi w terenie i późniejszym ich opracowaniem. Oczywiście zarówno prace terenowe, jak i obliczeniowe  wspomagane są nowoczesnymi systemami pomiarowymi oraz technologią komputerową.

Informacje dodatkowe jest to zawód dla osób lubiących/akceptujących pracę zarówno w terenie, jak i przy komputerze.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • BUD.18- Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów,
 • BUD.19 – Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik geodeta będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • dokonywania pomiarów geodezyjnych,
 • prac związanych z geodezyjną obsługą budownictwa,
 • prowadzenia dokumentacji technicznej wykonanych prac,
 • opracowywania map,
 • wykonywania prac operatora urządzeń komputerowych,
 • stosowania obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
 • wykonania rozgraniczeń, podziałów.

Technik geodeta znajdzie zatrudnienie:

 • w firmach geodezyjnych, budowlanych czy inżynieryjnych,
 • w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej (urzędy gmin, miast),
 • w biurach projektowych,
 • w instytucjach związanych z działalnością kartograficzną.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje warunkami umożliwiającym kształcenie zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Nowoczesne zestawy pomiarowe, stacja GPS, tachimetry elektroniczne, niwelatory  pozwalają na zdobywanie   odpowiedniej wiedzy i umiejętności.  Ponieważ zawód współczesnego geodety opiera się na technikach komputerowych, szczególny nacisk w kształceniu zawodowym jest kładziony na edukację informatyczną. Szkoła posiada nowoczesną pracownię geomatyki, gdzie przy opracowaniu materiałów pomiarowych wykorzystuje się  profesjonalne, licencjonowane oprogramowanie geodezyjne: WinKalk, Mikromapa  czy TurboMapa. Zajęcia w  ramach przedmiotów zawodowych prowadzone są przez nauczycieli posiadających bogatą praktykę i doświadczenia w zakresie prac terenowych, jak i geodezyjnych opracowań komputerowych.

6

Konkurs 2021 – “Miejsce na mapie”

Konkurs 2021 – “Miejsce na mapie”

image_pdfimage_print