geodezja w szkole

 

 klasa 1          klasa 2          klasa 3          klasa 4

MATERIAŁY  PRZYDATNE  NA  EGZAMINIE  ZAWODOWYM

dziennik lekcyjny-   https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatbrzozowski


Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie kształcenie w zawodzie technik geodeta rozpoczął we wrześniu 2010 roku. Nawiązano w ten sposób do tradycji z lat siedemdziesiątych. Wówczas Szkoła kształciła geodetów w ramach Policealnego Studium Zawodowego.

Geodezja i kartografia w ostatnich latach, jak wiele innych nauk geo1technicznych uległa głębokim przeobrażeniom. Z nauki, gdzie podstawowym narzędziem pomiarów była tyczka i taśma, a obliczenia wykonywało się za pomocą prostego kalkulatora stała się dyscypliną, gdzie elektroniczne dalmierze i komputery stają się standardem.

Zmieniające się realia spowodowały konieczność dostosowania współczesnego wizerunku absolwenta- technika geodety do nowych wymagań rynku pracy. Wiąże się to w sposób oczywisty z odpowiednią bazą dydaktyczną.

Z tym wyzwaniem Szkoła świetnie sobie radzi. Już w tej chwili dysponujemy 5 zestawami nowoczesnych tachimetrów elektronicznych i niwelatorów. Zakupiony został również specjalistyczny zestaw GPS przeznaczony do pomiarów geodezyjnych.
 W Szkole funkcjonuje również sala komputerowa wyposażona w geodezyjne programy do obliczeń i edycji map. 

Zakup sprzętu możliwy był dzięki udziałowi Szkoły w projekcie “Podkarpacie stawia na zawodowców”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

tachimetrgps1gps

                                                                                                                                    

       

image_pdfimage_print