Warsztaty prawne dla uczniów

We wrześniu i październiku 2020 r. na terenie Powiatu Brzozowskiego realizowany jest projekt, którego adresatem są uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest pogłębianie wiedzy o prawie, zaszczepianie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

W ramach projektu we wrześniu przedstawiciele Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” po raz kolejny w naszej szkole przeprowadzili warsztaty, w których wzięli udział uczniowie z dwóch klas technikum oraz z pięciu klas szkoły branżowej. Forma zajęć umożliwiła uczestnikom swobodną wymianę poglądów, zadawanie pytań prowadzącym, a także dyskusję skupioną wokół autentycznych przykładów z kancelarii prawnej. Dzięki temu młodzież mogła poznać przepisy prawa, właściwie je interpretować, doskonaliła także umiejętność argumentowania i podejmowania właściwej decyzji.

Zwieńczeniem zajęć będzie konkurs z wiedzy prawnej (październik 2020 r.), w którym przewidziano atrakcyjne nagrody dla laureatów oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników.

image_pdfimage_print