Wraca kształcenie praktyczne.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Od 30 listopada 2020 r. stacjonarnie prowadzone będą zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. W sposób stacjonarny, odbywać będą się zajęcia na warsztatach szkolnych, zarówno dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w technikum, jak i w branżowej szkole I stopnia. W sposób stacjonarny odbywać się będą również zajęcia u pracodawców dla wszystkich młodocianych pracowników.

Rozwiązanie takie przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji i nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Zarówno nauczanie zdalne jak i stacjonarne w naszej szkole będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji.  Już od najbliższego poniedziałku (30.11.2020 r.) stacjonarnie na warsztatach szkolnych odbędą się zajęcia praktyczne dla uczniów klasy Ia, IIa, IIc, a u pracodawców zajęcia praktyczne dla uczniów klasy Ib oraz Ic. Natomiast w kolejnych dniach tygodnia  odbywać się będą stacjonarne zajęcia zarówno na warsztatach szkolnych jak i u pracodawców dla pozostałych klas, zarówno technikum jak i branżowej szkoły I stopnia – zgodnie z obowiązującym planem lekcji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Przypominamy wszystkim uczniom aby aktywnie, codziennie i terminowo brali udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, które będą odbywać się stacjonarnie ( na warsztatach szkolnych, w szkole czy u pracodawców) czy zdalnie.

O ewentualnych zmianach poszczególne klasy będą informowane na bieżąco poprzez e-dziennik lub przez wychowawcę klasy. W wielu sprawach czy problemach prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasowym. Pomocą także służyć będzie pedagog szkolny. Prosimy o bieżące śledzenie e-dziennika, strony internetowej szkoły oraz facebooka szkolnego.

Prosimy również wszystkich uczniów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbanie o własne i innych osób zdrowie.

Rodziców/opiekunów prosimy o bieżącą kontrolę uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach stacjonarnych zarówno organizowanych w szkole czy u pracodawcy oraz udziału w pozostałych zajęciach realizowanych w sposób zdalnych. W każdej sytuacji problematycznej pozostajemy do Państwa dyspozycji – zarówno nauczyciele, wychowawcy jaki i dyrekcja ZSB Brzozów.

Informacja MEN – kliknij.

image_pdfimage_print