Wracamy czasowo do nauki zdalnej od 29.03.2021 r. Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 11 kwietnia 2021 r.

Od 29 marca 2021 r. na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stacjonarnie funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone. Obok zajęć ogólnokształcących i zajęć teoretycznych zawodowych do zdalnego nauczania dołączają zajęcia praktyczne realizowane na warsztatach szkolnych oraz w szkole.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

W dalszym ciągu będą realizowane w formie stacjonarnej w szkole konsultacje z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego.

Nauczanie zdalne będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Zdajemy sobie sprawę, że mogą pojawić się problemy z dostępem do Internetu i komputera. Wówczas prosimy o kontakt ze szkołą za pośrednictwem wychowawcy klasowego, a postaramy się tę sprawę rozwiązać.
Prosimy wszystkich naszych uczniów, aby aktywnie i terminowo brali udział w obowiązkowych zdalnych zajęciach edukacyjnych. W wielu sprawach czy problemach prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub wychowawcą klasowym. Pomocą także służyć będzie pedagog szkolny. Prosimy o bieżące śledzenie e-dziennika, strony internetowej szkoły oraz facebooka szkolnego.

Prosimy również wszystkich uczniów o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbanie o zdrowie własne oraz innych osób.

Rodziców/opiekunów prosimy o bieżącą kontrolę uczestnictwa swoich dzieci w zajęciach realizowanych w sposób zdalny. W każdej sytuacji problematycznej pozostajemy do Państwa dyspozycji – zarówno nauczyciele, wychowawcy, jak i dyrekcja ZSB Brzozów.

Informacja MEiN – kliknij.

Rozporządzenie MEiN – kliknij.

image_pdfimage_print