Zajęcia praktyczne możliwa w szkole

Od 1 czerwca 2020 r. ruszają zajęcia praktyczne dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami.

Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu MEN od dnia 1.06.2020 r. mogą być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia, zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.
Uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, proszę o przekazanie informacji do nauczycieli prowadzących zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych, kto wyraża zgodę na takie zajęcia. Zajęcia będą zorganizowane po uzyskaniu informacji zwrotnej w najbliższy czwartek i piątek oraz 18 i 19 czerwca.

Zajęcia te, to ostatnia szansa na przypomnienie sobie procedur egzaminacyjnych oraz praktycznego sprawdzenia się  przed egzaminem, który odbędzie się końcem czerwca.

Natomiast uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów-młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia.

Informacja MEN – zajęcia praktyczne.

image_pdfimage_print