Zdalne nauczanie 27.01 – 27.02.2022 r.

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. – poza pewnymi wyjątkami.

Nadal bez żadnych zmian, stacjonarnie prowadzone będą zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu. W sposób stacjonarny, odbywać będą się zajęcia na warsztatach szkolnych, zarówno dla uczniów technikum, jak i w branżowej szkoły I stopnia. W sposób stacjonarny bez zmian odbywać się będą również zajęcia u pracodawców dla wszystkich młodocianych pracowników.

W sposób stacjonarny również w szkole będą odbywać się niektóre zajęcia z przedmiotów zawodowych, które są realizowane jako zajęcia praktyczne. O realizacji tych zajęć w sposób stacjonarny lub zdalny będzie decydował nauczyciel prowadzący zajęcia, po uzgodnieniu tego z dyrekcją szkoły.

W sposób stacjonarny będą realizowane w szkole konsultacje dla maturzystów.

Pozostałe zajęcia będą realizowane w sposób zdalny .

Więcej szczegółów przesłano poprze e-dziennik.

Szczegóły po linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy

image_pdfimage_print